W artykule odnajdziesz listę zmian, które zaszły w programie rodzina na swoim na przestrzeni ostatniego roku.

Porównanie zmian. Nowe zastępuje stare.

1.    Stare warunki funkcjonowania preferencyjnych dopłat stwierdzały, że nie ma limitu wieku dla osób ubiegających się o pomoc. Nowe zasady ustaliły ten limit na 35 lat(nie dotyczy osób samotnie wychowujących dziecko. W przypadku małżeństwa wystarczy, aby jeden miał mniej lat niż wynosi górna granica). Szczegółowe informacje odnajdziesz w ustawie.
2.    W pierwotnym kształcie rodzina na swoim dawała szanse na mieszkanie osobom będącym w związku małżeńskim oraz tym, które samotnie wychowują dzieci. Nowe zasady dodały do tej grupy osoby żyjące samotnie(singli)
3.    Rodzina na swoim była doskonałym programem z tego względu, że współczynnik pomocny w obliczeniach ceny nieruchomości był stosunkowo wysoki, a to umożliwiało skorzystanie z bogatej oferty rynku nieruchomości. Nowe zasady znacznie obniżyły ten wskaźnik. Trudno jest zatem zwiększyć efektywność pomocy.

Celowe działanie

Widać wyraźnie, że program drastycznie się zmienił i teraz nie jest już, aż tak atrakcyjny dla młodych ludzi chcących założyć rodzinę. Rząd z premedytacją podjął takie decyzje, ponieważ preferencyjne kredyty mają być zamknięte po 31 grudnia 2012 roku. Jeżeli chcesz skorzystać z oferty musisz się pośpieszyć. To naprawdę ostatni dzwonek.